Disclaimer

Deze website alsmede de inhoud van deze website ('de informatie') is het eigendom van AlleModelspoor.nl en is voor iedereen toegankelijk mits deze zich als een gast gedraagt in deze virtuele woning (dit ter beoordeling van de webmaster).

Hoewel AlleModelspoor.nl zich er voor inspant dat de informatie op deze website juist en volledig is geeft zij ter zake geen enkele garantie. AlleModelspoor.nl en medewerkers zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van, of in verband staat met, het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de informatie en/of de website.

Indien een bezoeker zich niet gedraagt als gast in deze virtuele woning, en de normale normen en waarden zoals boven omschreven en zoals deze ook gelden in het normale leven niet kan / wenst te onderschrijven c.q. zich ernaar gedraagt staat het de beheerder(s) van deze site vrij de bezoeker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen en / of alle services te sluiten voor deze bezoeker.

AlleModelspoor.nl wil toegankelijk zijn voor alle bezoekers, browsers en besturingssystemen.
Daarom werken wij altijd volgens de wereldwijd geaccepteerde web standaards.

Valid XHTML 1.0 Strict Wij voldoen aan de W3C XHTML standaard.

Wij voldoen aan alle automatische controles van de webrichtlijnen.