Privacybeleid

AlleModelspoor.nl is een website van Peter van der Leek en Hildebrand van Kuyeren. AlleModelspoor.nl respecteert de privacy van haar bezoekers. De informatie die AlleModelspoor.nl over jou verwerkt (hierna: "persoonsgegevens") behandelen en beveiligen wij daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Via info@allemodelspoor.nl kun je altijd contact met ons opnemen.

AlleModelspoor.nl houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Het privacybeleid geldt voor iedereen die deze website bezoekt. Informatie over hoe AlleModelspoor.nl omgaat met persoonlijke gegevens staat in dit privacybeleid beschreven.

Jouw instemming
Het verstrekken van persoonsgegevens aan AlleModelspoor.nl is niet verplicht. Je kiest zelf of je de persoonsgegevens wilt invoeren op onze website. Om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten is het invoeren van persoonsgegevens wel noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel zijn.

Door gebruik te maken van deze website stem je ermee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt op de wijze die in dit privacybeleid wordt aangegeven. Maak geen gebruik van de website of de diensten van AlleModelspoor.nl  als je het er niet mee eens bent dat je persoonsgegevens door ons worden verwerkt en gebruikt.

Welke gegevens slaan wij op als je onze website bezoekt?
Je persoonsgegevens worden verzameld wanneer je je aanmeldt als gebruiker van de diensten van AlleModelspoor.nl en bij het vergelijken van prijzen. De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, zijn onder andere gegevens uit de volgende categorieën:

Anonieme bezoekgegevens. Het is mogelijk om AlleModelspoor.nl te bezoeken zonder je aan te melden of je identiteit bekend te maken. Toch worden door je browser bepaalde gegevens doorgegeven aan AlleModelspoor.nl. Deze gegevens worden verzameld bij het bezoek en gebruik van de websites van AlleModelspoor.nl. De servers van AlleModelspoor.nl leggen automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres van je computer, browsertype en -taal, de website via welke je op onze website terecht bent gekomen, de datum en het tijdstip waarop je onze website bezoekt, de pagina's die je bezoekt, de koppelingen die je gebruikt en de inhoud die je doorbladert. De opgeslagen gegevens bevatten geen persoonlijke informatie.

Bezoekers- en klantenprofiel
. Het gaat hierbij om gegevens die je invult op AlleModelspoor.nl, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We kunnen ook andere contactgegevens verzamelen die voor de identificatie van gebruikers nodig zijn. Ook verzamelen we informatie over jouw interesses, voorkeuren en wensen als gebruiker van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij AlleModelspoor.nl bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen of producten je interesseren of omdat AlleModelspoor.nl jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de website AlleModelspoor.nl gebruik maakt.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het ontwikkelen van producten en diensten. Je persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van de websites en bijbehorende technologieën van AlleModelspoor.nl. Wij maken voornamelijk gebruik van statistische en andere relevante gegevens aan de hand waarvan je identiteit niet kan worden vastgesteld. Je persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het gericht marketen van onze producten en diensten, bijvoorbeeld om je gepersonaliseerde inhoud te tonen en om gericht aanbiedingen te doen. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan AlleModelspoor.nl een profiel van je opstellen.

Informatie plaatsen. Voor sommige diensten vragen wij je om je e-mailadres en naam, om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op onze websites. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van winkelreviews.

Wet- en regelgeving. Wij gebruiken je persoonsgegevens ten slotte om te voldoen aan de op AlleModelspoor.nl rustende wet- en regelgeving. AlleModelspoor.nl kan persoonsgegevens vrijgeven wanneer dit door de wet vereist is, bijvoorbeeld bij een gegronde verdenking van fraude.

AlleModelspoor.nl bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Cookies
Wat zijn cookies? AlleModelspoor.nl maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat vanaf onze website naar je computer wordt gestuurd en op de harde schijf wordt opgeslagen. In zo'n cookie kan informatie worden opgeslagen als  je IP-adres, het besturingssysteem van je computer, je browsertype en het adres van de website via welke je op de website van AlleModelspoor.nl bent terechtgekomen.

Wat kunnen cookies niet? Een cookie kan geen gegevens van de harde schrijf aflezen. Dit betekent dat de cookie enkel gegevens van de computer kent en geen persoonsgegevens. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Wat doen wij met de cookies?
Aan de hand van cookies kan AlleModelspoor.nl je herkennen als je deze weer bezoekt. Dit is handig voor jou, omdat je bijvoorbeeld niet telkens je wachtwoord hoeft in te voeren, artikelen niet opnieuw op je wensenlijst hoeft te zetten als je even weg bent of ingestelde voorkeuren voor een bepaalde dienst of pagina niet steeds opnieuw hoeft aan te geven bij elk bezoek.

Wat doen wij niet met de cookies? Wij slaan jouw persoonlijke gegevens niet in cookies op, maar in onze beveiligde database. Zo zijn die gegevens altijd veilig, ook als je een openbare computer gebruikt.

Cookies uitzetten. Je kunt zelf bepalen of je cookies (gedeeltelijk) wilt toestaan of weigeren, voor welke websites dit geldt en of je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Dit kun je aangeven in je browserinstellingen. Hier kun je ook cookies verwijderen van je computer. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we je naar het "help''-menu van je browser voor het instellen van je cookievoorkeuren. Let op, dit werkt alleen op de computer en browser waar je de cookievoorkeuren instelt. Als je gebruik maakt van meerdere computers of browsers, dien je deze handeling voor iedere computer en/of browser te herhalen.

Houd er wel rekening mee als je het plaatsen van cookies op je computer onmogelijk maakt, dat bepaalde functies of diensten op de websites van AlleModelspoor.nl niet werken.

Delen, uitwisseling en bekend maken van persoonsgegevens
AlleModelspoor.nl zal je persoonsgegevens niet verkopen, leasen of anderszins bekend maken aan derden, behalve in de volgende situaties:

Jouw toestemming. Je persoonsgegevens kunnen alleen door ons worden gedeeld als je daarmee hebt ingestemd. Sommige van onze diensten zijn van zodanige aard dat de gegevens van gebruikers worden gepubliceerd als deze hier toestemming voor geven. Hierbij valt te denken aan diensten waarmee gebruikers hun eigen inhoud kunnen publiceren, zoals reviews en Q&A’s (vragen & antwoorden).

Verplichte bekendmaking. Je persoonlijke gegevens kunnen bekend worden gemaakt aan autoriteiten indien daarom op grond van de geldende wetgeving wordt verzocht. AlleModelspoor.nl kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van AlleModelspoor.nl te garanderen.

Beveiliging
De gegevens die je aan AlleModelspoor.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. AlleModelspoor.nl treft gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaring, verlies van persoonsgegevens of andere niet-geautoriseerde verwerking. Dergelijke maatregelen bestaan onder andere uit het gebruik van firewalls, codering van gegevens, beveiligde servervoorzieningen, de implementatie van gepaste beheersystemen en -processen voor toegangsrechten, afdoende aanwijzingen voor degenen die de gegevens verwerken en het treffen van contractuele en andere relevante maatregelen.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens en klantgegevens
Voor veel van je persoonsgegevens geldt dat je deze zelfstandig in kunt zien of wijzigen via AlleModelspoor.nl. Je kunt dan de persoonsgegevens die jij zelf op de website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.  

Voor zover het toepasselijke recht toestaat, heb je het recht de gegevens te bekijken die wij over je hebben verzameld. Voor zover het toepasselijke recht toestaat, heb je ook het recht te verlangen dat valse, onnodige, onvolledige of verouderde persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een bericht sturen naar info@allemodelspoor.nl met als onderwerp ‘Persoonsgegevens'.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal AlleModelspoor.nl het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet AlleModelspoor.nl verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigen van het privacybeleid
AlleModelspoor.nl behoudt zich het recht voor haar privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. AlleModelspoor.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 21 september 2013.

Vragen?
AlleModelspoor.nl wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Met het privacybeleid willen we daartoe bijdragen. Heb je nog vragen over de manier waarop AlleModelspoor.nl met je persoonsgegevens omgaat, dan kun je altijd een bericht sturen naar info@allemodelspoor.nl.


AlleModelspoor.nl wil toegankelijk zijn voor alle bezoekers, browsers en besturingssystemen.
Daarom werken wij altijd volgens de wereldwijd geaccepteerde web standaards.

Valid XHTML 1.0 Strict Wij voldoen aan de W3C XHTML standaard.

Wij voldoen aan alle automatische controles van de webrichtlijnen.